Welkom directiechauffeur!

Het vak directiechauffeur is sinds 125 jaar in ontwikkeling. Met de technische vooruitgang van voertuigen, smart phones en internationale opleidingen is het beroep directiechauffeur sterk in beweging.

BRUSECO ondersteunt u in dit vak in al haar facetten. Van basischauffeur naar top professional, nationaal en internationaal. Of het nu om DEKRA D1, D2, CCV D1 of CCV D2 gaat. BRUSECO is sinds 2014 marktleider in het verzorgen van de vakopleiding directiechauffeur met een onafhankelijk kwaliteitscertificaat. Dit geeft u een voorsprong in de markt.

Blijf voortaan op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen dit vakgebied en stem mee met interessante onderzoeken.

Meldt u aan als -volger- of LIKE ons op Facebook BRUSECO en blijf ook op de hoogte van het vak directiechauffeur. Of meldt u aan voor de nieuwsbrief van BRUSECO via www.bruseco.com.

BRUSECO B.V.


zondag 20 januari 2019

Wat is mijn salaris als directiechauffeur?

Het is een vraag waarvoor wij regelmatig een advies uitbrengen: "Wat is mijn salaris als directiechauffeur?".

BRUSECO heeft daarin veel ervaring en is op dit terrein ook specialist. Mede doordat Brussaard Chauffeursdiensten als zusteronderneming een groot aantal werving- en selectieopdrachten jaarlijks voor bedrijven uitvoert. Dit is de intermediair voor directiechauffeurs en privé-chauffeurs met de meeste jaren ervaring. Brussaard is in 1990 opgericht en heeft sindsdien meer dan 7500 opdrachtgevers bediend. Meer informatie over Brussaard Chauffeursdiensten vindt u hier.

De vraag over het salaris voor de directiechauffeur kan diverse antwoorden hebben. Dit is afhankelijk voor wie de directie- of privé-chauffeur gaat werken.

 1. Gaat u bij een werkgever aan de slag als gecertificeerd directiechauffeur of privé-chauffeur?
 2. Gaat u bij een intermediair aan de slag?
 3. Gaat u bij een limousinebedrijf of taxibedrijf aan de slag als gecertificeerd directiechauffeur?
 4. Gaat u zelfstandig werken als ondernemer of ZZP-er?

Wat is voor u van toepassing?
Het spreekt voor zich dat uw salaris als directiechauffeur of privé-chauffeur bij optie 1 (werkgever) het hoogste zal zijn. Hierbij kunt u denken dat u gecertificeerd directiechauffeur wordt bij een beursgenoteerd bedrijf, multinational, bank of ander soort bedrijf. Hierbij is altijd de CAO van toepassing op uw salaris. Gaat u in dienst bij een Bank, dan is de Bank Cao van toepassing. Gaat u aan de slag voor een Bouwbedrijf, dan zal de CAO van de bouw van toepassing zijn.
Volgens die CAO is uw salaris van tevoren vastgelegd. Dat geldt ook voor de secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals pensioenvoorziening en scholingsfonds. In de regel is het werken voor een dergelijke opdrachtgever de juiste plek waarvoor u bent opgeleid als DEKRA / CCV D gecertificeerd directiechauffeur. Uw salaris als directiechauffeur bedraagt tussen de € 40.000 en € 60.000 bruto per jaar. Uw salaris is afhankelijk van het aantal ervaringsjaren als directiechauffeur, uw leeftijd en uw behaalde certificaten.

Gaat u via een intermediair aan de slag als directiechauffeur? Dan zal uw salaris lager worden vastgesteld dan hiervoor is gesteld. De intermediair maakt namelijk zelf kosten, zoals een kantoor, de planning, de werving- en selectiekosten, acquisitiekosten en verzekeringen. Ook draagt de intermediair het betalingsrisico en moet vaak het salaris vooruitbetalen, zodat ze geld moet sparen. Daarnaast moet deze intermediair voldoen aan de AVG wetgeving, aansprakelijkheidsverzekeringen en (in geval van Brussaard Chauffeursdiensten) is ook een Aanvullende Autoverzekering van toepassing. Al deze kosten zullen betaald moeten worden uit de marge die de intermediair maakt op het -aanbieden van deze chauffeurs op afroep-.

In de markt worden gecertificeerde directiechauffeurs D1 aangeboden voor circa € 32,50 - € 35,00 per uur (exclusief btw). Soms ontvangen opdrachtgevers korting omdat ze meerdere uren per week gegarandeerd kunnen afnemen. Dan bedraagt het tarief gemiddeld € 29,- per uur. Is een directiechauffeur niet gecertificeerd, dan daalt dit markttarief naar € 24,50 per uur die de intermediair in rekening kan brengen. De inkoopkosten van de directiechauffeur zal in dat geval het minimumloon zijn. Hierbij dient u zich te realiseren dat een bruto uurloon van € 10,00 (wat op uw loonstrookje staat) de intermediair een factor 1,55 duurder zal zijn (inclusief verzekeringen). Bent u DEKRA of CCV D gecertificeerd directiechauffeur, dan zult u in veel gevallen een toeslag ontvangen op dit basissalaris. Deze toeslag kunt u met uw eigen intermediair bespreken. Hoe hoger het uurtarief is bij de eindopdrachtgever, hoe hoger die toeslag kan zijn. Het kan zijn dat de intermediair uw herhalingsdagen voor het behoud van uw certificaat voor u betaalt. Ook die kosten moeten uit de marge worden terugverdiend. Het voordeel voor het werken voor een intermediair is dat u veel ervaring opdoet in het bedienen van diverse soorten clienten. En u komt in contact met potentiële werkgevers. Mocht uw client zo tevreden zijn, dan kunt u van de intermediair worden -overgenomen-. U stapt dan over in dient bij de eindopdrachtgever. In dat geval ontvangt uw intermediair een werving en selectiefee ter hoogte van 25% van het bruto jaarsalaris. Dit is een vergoeding voor de gederfde toekomstige  inkomsten en de reeds gemaakte werving- en selectiekosten.

Gaat u bij een taxi of limousinebedrijf werken als gecertificeerd directiechauffeur? Dan is uw salaris afgestemd op de Taxi CAO. Hierbij kunt u zelf ook afspraken maken over een eventuele toeslag indien u diensten rijdt waarvoor gecertificeerde directiechauffeurs nodig zijn. Dit hangt van de eisen van de opdrachtgever en de aard van uw werkzaamheden. Ook in dit geval kan de werkgever u continuïteit van werk bieden (net als bij de intermediar), u kunt ervaring opdoen en in sommige geval kan de werkgever besluiten uw herhalingsdagen DEKRA / CCV te vergoeden. Dit is afhankelijk van het markttarief dat de opdrachtgever betaalt aan uw werkgever. Het limousinesbedrijf heeft ook een (24-uurs)planning, een manager, kantoor waarvoor kosten worden gemaakt en dient ook de verzekeringen te hebben afgesloten, zoals een ongevallenverzekering, WA Bedrijvenverzekering, Ziekteverzuimverzekering en WEGAM. Daarnaast beschikken ze ook over een wagenpark, waaraan kosten zijn verbonden (aanschaf, verzekering, wegenbelasting, brandstof en afschrijvingen). Die kosten moeten ook worden betaald uit de marge die behaald wordt op de inzet van uw uren. De TaxiCAO is daarom veelal leidend in het vaststellen van uw salaris. Dit ligt in de buurt van het minimumloon voor de taxichauffeur. Zoals hiervoor omschreven kan een toeslag voor DEKRA / CCV D gecertificeerde directiechauffeurs worden overeengekomen.

Bent u zzp-er en biedt u uw diensten als gecertificeerd directiechauffeur? Dan bepaalt u uw eigen salaris c.q. vergoeding. Werkt u vanuit huis, dan zijn de volledige inkomsten voor u. U kunt dan als gecertificeerd directiechauffeur uw eigen tarief vaststellen. Indien u een marktconform tarief rekent, dan bedraagt deze voor DEKRA gecertificeerde directiechauffeurs € 35,00 per uur, exclusief 21% btw.

Bent u CCV D gecertificeerd als directiechauffeur? Dan is het tarief gemiddeld € 30,00 per uur exclusief btw. Dit tarief kunt u zelf uitonderhandelen met uw opdrachtgever. De tarieven zijn exclusief 21% btw. Die btw komt dus nog bovenop dit uurtarief.

Let op: indien u ZZP-directiechauffeur bent dient u uw eigen verzekeringen af te sluiten, zoals een WA -Bedrijven en een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Daarnaast dient u ook uw Algemene Voorwaarden goed op orde te hebben. Daarin staat de aansprakelijkheid geregeld. Wilt u daarover meer advies ontvangen? Neem dan contact op met BRUSECO. Wij adviseren u graag hierover.


Bent u geïnteresseerd in een verdere oriëntatie over het vak directiechauffeur/ privé-chauffeur, de loopbaanmogelijheden, opleidingen en de kosten van de opleiding "Gecertificeerd Directiechauffeur"?

Schrijf je dan in voor onze tweewekelijkse informatiebijeenkomst.

Dat kan hier: NIEUWS en informatiebijeenkomsten

vrijdag 14 december 2018

CCV stopt met afnemen examens CCV-D1 en CCV-D2, DEKRA neemt het stokje over.

Het CCV gaat met ingang van 2020 stoppen met het afnemen van de examens voor de opleiding directiechauffeur. De kwaliteit van de examens kan niet meer worden gewaarborgd. (bron CCV). 

Als grootste afnemer van het CCV-D examen (circa 55% van alle CCV examens) stapt BRUSECO om deze reden fasegewijs over op het DEKRA examen. DEKRA neemt, als wereldwijd certificeringsinstituut, het stokje over van het CCV voor alle BRUSECO opgeleide directiechauffeurs. Dit sluit goed aan bij de internationale certificering in de omliggende landen, die al door DEKRA wordt verzorgd.

Het DEKRA D1 en D2 certificaat geldt in Duitsland en België sinds 2009 als onafhankelijke certificering van directiechauffeurs die rijden voor de top van het bedrijfsleven. Veel grote instanties en multinationals kennen inmiddels de certificering door DEKRA voor hun directiechauffeurs.

Het Duitse DEKRA examen VIP Chauffeur D1 is in 2011 door DEKRA en BRUSECO aangepast aan de Nederlandse markt, zodat ook in Nederland opgeleide directiechauffeurs breder getoetst kunnen worden. In 2012 is BRUSECO in Nederland succesvol gestart met het aanbieden van deze uitgebreide en internationaal georiënteerde vakopleiding voor directiechauffeurs.  

Nederland is met het DEKRA certificaat een belangrijk personencertificaat rijker
Het CCV-D certificaat bood werkgevers en directiechauffeurs al veel voordeel; met de certificering door DEKRA wordt nu een uitgebreider alternatief geboden. Dat is goed voor het vak en last but not least van groot belang voor de veeleisende opdrachtgever. Die heeft een betrouwbare, gezonde en actueel opgeleide directiechauffeur tot zijn beschikking. Zoals het ook moet zijn, is onze visie.


DEKRA heeft in Nederland inmiddels 250 DEKRA D1 examens afgenomen. Dit is 20% van de totale markt voor gecertificeerde directiechauffeurs (Bron: CCV en BRUSECO).
DEKRA is een, van origine Duits, onderzoeks- en certificeringsinstituut dat wereldwijd specifieke beroepsgroepen certificeert. DEKRA hecht veel waarde aan meetbaarheid en veiligheid. Ze zijn onafhankelijk en werken via hun eigen certificatieprocedures. Lees hier verder over DEKRA vakbekwaamheid directiechauffeur

DEKRA toetst breder dan het CCV
Doordat DEKRA zeer veel ervaring heeft in personencertificering, gaat zij verder dan de rijvaardigheidstoetsing van het CCV. Bij de examinering van de vakopleiding directiechauffeur toetst DEKRA op 40 punten de competenties van de directiechauffeur. Dit betreft niet alleen de rijvaardigheid en de theoretische kennis, maar ook het pro-actief handelen en de beroepshouding.

Ieder jaar worden bij de aangesloten opleidingsinstituten audits uitgevoerd om te controleren of voldaan wordt aan het opleidingsplan (120 studie-uren, waaronder de CCV-D theorie plus extra aanvullingen). DEKRA woont ook de verplichte masterclass bij die onderdeel uitmaakt van het opleidingsprogramma. Niet alleen de aanwezigheid van de kandidaten wordt getoetst, maar ook of de training volgens het lesplan wordt verzorgd. De opleiding voor de DEKRA D1 directiechauffeur bevat daardoor 5 trainingsdagen, in tegenstelling tot de CCV-D opleiding die slechts 4 dagen verplicht stelt. Ook wordt in het buitenland gereden. Dit vraagt veel van de instructievoertuigen. Een baantraining is verplicht om zo vertrouwd te raken met de krachten op het voertuig.

CCV-D1 theorie als basis voor de DEKRA D1 theorie
Het volledige theoretische trainingsprogramma van het CCV-D1 is 100% opgenomen in het DEKRA online theorie-programma. Alle CCV-D lesstof blijft dus een onderdeel van het DEKRA D1 en D2 programma, zoals dit ook de afgelopen 18 jaar was. Die garantie kan BRUSECO geven.
BRUSECO is volledig eigenaar van de online leeromgeving die ooit door o.a. het toenmalige Interseco is ontwikkeld en geschreven. Dit online leersysteem wordt door diverse opleiders gebruikt voor het oefenen van de CCV-D theorie. Voor de DEKRA D1 opleiding zijn aanvullende modules ontwikkeld die de chauffeur voorbereiden op het examen.

Paul Brussaard: "BRUSECO heeft altijd één doel voor ogen: de verdere professionalisering van het vak directiechauffeur. De directiechauffeur 3.0 moet klaar zijn voor de toekomst.
Dat het CCV heeft besloten om te stoppen met het afnemen van de CCV D examens was te verwachten. Zij zijn sec een -verkeersveiligheidsinstituut- (bron CCV). Daarom zijn wij al in 2009 gestart met de ontwikkeling van het DEKRA D1 certificaat voor onze Duitse markt en later ook voor de Nederlandse, Franse en Belgische markt. Het CCV is naar mijn mening gestolde kennis; er wordt niet geïnnoveerd. Vergaderpunten van het College van Deskundigen (waar ik deel van uitmaakte) bleven langer dan een jaar openstaan of werden helemaal niet opgepakt. Er was geen aandacht meer voor het vak directiechauffeur. Nu het CCV stopt met het afnemen van de praktijk- en theorie-examens kunnen opleiders de examinering door DEKRA laten verzorgen. Zo blijft de betrouwbaarheid, actualiteit en professionaliteit van het vak directiechauffeur gewaarborgd. Dat past in onze visie en missie: de directiechauffeur 3.0 opleiden en laten certificeren op het hoogst denkbare Europese niveau.

Het vraagt wel om modernisering en professionalisering van het trainingsprogramma op het terrein van social skills en het communicatief niveau. Een chauffeur is immers meer dan iemand die het gaspedaal intrapt. Een enkele opleider heeft aangegeven geen behoefte te hebben aan een bredere certificering en door te willen gaan met een toetsing (in welke vorm dan ook) die zich alleen richt op de rijvaardigheid. Wij vermenigvuldigen graag onze kennis en expertise en nodigen andere opleiders uit ook gebruik te maken van de onafhankelijke certificering zoals die al sinds 2009 door DEKRA wordt verzorgd."

Bredere scholing
DEKRA biedt naast een actueel les en trainingsprogramma (met praktijkcases) ook meer mogelijkheden voor opleiders om specialistische masterclasses toe te voegen aan het les- en certificeringsprogramma. Dat is direct van meerwaarde voor de directiechauffeur.
Deze directiechauffeur dient minimaal 1 x per jaar, minimaal 7 uur opleiding te volgen, om bij te blijven in zijn of haar vakgebied. Denk hierbij aan een Auto te Water training, cursus AED/Reanimatie, masterclass Incidentmanagement, masterclass Autovisie (nieuwste technische hulpmiddelen) of de masterclass Security Awareness (waaronder ook cyber security).

Aanvullende eisen voor een DEKRA certificering
Een belangrijke extra eis is de verplichte Verklaring Omtrent Gedrag. Dit dient voor het eerste examen en bij iedere verlenging opnieuw te worden aangevraagd. Hierdoor garandeert DEKRA dat een directiechauffeur met een geldig DEKRA D1 certificaat niets op zijn kerfstok heeft. Hij of zij is betrouwbaar, vrij van crimineel verleden en gezond van lijf en leden. Want de kandidaat die examen gaat doen dient ook over een Geneeskundige verklaring van een ARBO arts te beschikken. Hierdoor worden bepaalde (risico)groepen uitgesloten van deelname aan de opleiding.

Wilt u meer achtergrondinformatie over het examen, dat door DEKRA wordt afgenomen? Kijk dan hier naar de video van het DEKRA D1 examen: DEKRA D1 examen

In één oogopslag zien wat de verschillen zijn tussen een DEKRA D1 en een CCV-D1 certificering? Kijk dan hier: Verschillen DEKRA D1 en CCV-D1


Noot:
De huidige CCV-D certificaten blijven in ieder geval nog vijf jaar geldig (vanaf datum van uitgifte). Gedurende die vijf jaar kan de directiechauffeur via de applicatiedagen zijn of haar CCV-D certificaat upgraden naar het DEKRA D1 of D2 certificaat of ervoor kiezen om het CCV-D certificaat geldig te houden (indien mogelijk). De applicatiedagen praktijk voor het CCV zijn dezelfde als voor het DEKRA programma. Indien de directiechauffeur de verkorte DEKRA D1 opleiding wil volgen moeten de praktijkdagen in het buitenland plaatsvinden (Duitsland en België) én een aanvullende masterclass worden gevolgd, om aan het DEKRA examen deel te kunnen nemen.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen over de vakopleiding Directiechauffeur?
Mail dan uw vraag naar info@bruseco.nl of neem contact op tijdens kantooruren via 088-278 7300. U kunt ook informatie aanvragen via www.bruseco.com.

Auteur: Paul Brussaard BBA


Over de auteur:

Paul Brussaard
 • is oprichter en train-the-trainer van BRUSECO B.V, vakopleider voor directiechauffeurs. In Nederland is BRUSECO marktleider in het opleiden van CCV-D gecertificeerde directiechauffeurs (sinds 2001) en DEKRA gecertificeerde directiechauffeurs (sinds 2012).
 • is oprichter, train-the-trainer en adviseur bij BRUSECO Hulpdiensten B.V, 
 • is oprichter van Brussaard Chauffeursdiensten B.V. (sinds 1990). Dit is een van de grootste intermediairs van directiechauffeurs in Nederland en België. Alle kennis en ervaring, opgedaan bij meer dan 4.000 opdrachtgevers (die gebruik maken van een directiechauffeur), wordt ingebracht bij de lessen van BRUSECO, waardoor alle lesstof en lesplannen actueel blijven. 
 • is tevens directeur van BRUSECO GmbH, gevestigd in Dusseldorf, die opleidingen verzorgt in Duitsland, Luxemburg en Oostenrijk.
 • is Communicatieadviseur Regionaal Operationeel Team bij Veiligheidsregio Utrecht,
 • is voorzitter van de DGA-Club van de Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren.
 • Oud lid van het College van Deskundigen CCV Directiechauffeur (CBR).

Email
p.brussaard@bruseco.nl

Telefoon
088-2787301

Linkedin
LinkedinProfiel
donderdag 11 mei 2017

Elektrisch rijden: Zin, Zen of onzin?

Van alle kanten worden we bestookt met technologische, innovatieve en groene initiatieven. Van de zelfrijdende auto tot aan vraag- en aanbodplatformen van vervoer, van elektrisch rijden tot waterstof aangedreven voertuigen. Maar wat kan jij ermee? De komende periode publiceren we graag meer hierover.

De taxi- directie- privéchauffeurs en aanbieders van limousineservices, touringcars/bussen en speciaal vervoer voor doelgroepen zullen zich goed moeten laten informeren welke opties er zijn en welke strategie het beste past (en kansen biedt).

Tegelijkertijd moet de ondernemer zich afvragen: is dit wat ik wil? De consequenties zijn nogal ingrijpend voor het rendement van de onderneming. En dit is niet direct een positief effect. Hierbij zien we economische conflicten ontstaan. Deze zijn praktisch en bedrijfseconomisch van aard.

De klant wil groen rijden, maar wil niet betalen voor de oplaadtijden en tariefsverhogingen door de hogere afschrijvingen. Lange ritten zijn onpraktisch met elektrische voertuigen. Dit komt door het kleine bereik van de accu. Daarnaast heb je last van lange oplaadtijden. En dan maar hopen dat het laadstation niet bezet is. Tel daar de hogere afschrijvingskosten bij op. En wat krijg je over vier jaar terug voor deze elektrische auto? Het antwoord laat zich raden. Jij betaalt als ondernemer de rekening.

Elektrische auto een hype
Toen ik de radioreclame hoorde van een Frans automerk dat ik “Wel 400 kilometer kon rijden, in één keer”, werd ik mij bewust van deze ongezonde hype. We mogen blij zijn met een actieradius van 400 kilometer? Wie bedenkt dit? De auto-industrie dus. En Elon Musk wordt als een soort goeroe heilig verklaard met waanzin en idiote ideeën die onbetaalbaar zijn. Die revolutie is onwerkelijk. Het zal eerder een evolutie zijn. Ter bescherming van eenieder en ter volmaking van onze idealen: schoner en veiliger meer kunnen reizen.

De auto-industrie is flink opgeleefd door de vele miljoenen subsidies van de overheid en Europese Commissie. Zodra het belastingvoordeel weer verdwijnt, verdwijnt de vraag weer. Dit is inmiddels al aangetoond. De ideeën lijken wel op Groen Links: ze zijn leuk, maar zo onhaalbaar. Alsof de werkelijkheid niet de dagelijkse realiteit is van vele ondernemers die risico’s nemen om te investeren. Het is puur een financiële prikkel geweest. Ondertussen loopt de gehele auto-industrie achter die subsidies aan, voorbereid door een machtige (Europese) lobby van old boys netwerk.

Tesla weer omruilen
Met een lichte glimlach hoor ik regelmatig relaties vertellen dat de elektrische Tesla weer is omgeruild voor een andere benzine/hybride auto. Die nieuwe levenshouding was lastiger uitgepakt dan gedacht. Het wachten, stilvallen, opladen en lange oplaadtijd was toch niet zo handig. Tja, de hype voorbij…Maar ja…imago he! Ik heb toch een voorbeeldfunctie? Dat lijkt dan het enige argument te zijn.

Aanbestedingen
Door aanbestedingen en klanten wordt de markt van het personenvervoer steeds meer gedwongen om te investeren in elektrische voertuigen. Je moet het maar aandurven. Tegelijkertijd moet alles goedkoper. Nou, daar mist enige logica.

Hierdoor zijn twee zaken onmisbaar: schaalgrootte en veel subsidie. Met de schaalgrootte passeert de overheid direct de kleinschalige aanbieder van personenvervoer. Hierdoor blijft de macht liggen bij de grote partijen met veel investeringskapitaal (o.a. Connexxion). De kleine ondernemer kan zich niet meer inschrijven voor opdrachten of aanbestedingen. Je neemt toch geen genoegen met alleen transfers tussen hotels en het station? Daar waar UBER straks de autonoom rijdende auto’s voor gaat aanbieden….

De tweede factor is subsidie.  Laat de overheid hierin dan het voortouw nemen. Geef iedere ondernemer een flinke subsidie zodat deze ook aantrekkelijk kan beschikken over groene voertuigen.

Of laten we vooral de alternatieven voor de elektrische auto eens goed nader bekijken. Is dit wel het juiste alternatief?  Of spreekt waterstof ons meer aan? Of verbetering van de huidige verbrandingsmotoren…

Dan klinkt het geheel anders in dat spotje op de radio. Dan wordt u blij van deze reclame: “U kunt wel 3.500 kilometer rijden, in één keer en dat voor lagere kosten per kilometer!”. Kijk: dat is innovatie vanuit de klant en aanbieder bedacht. En dat gaat vast en zeker werken zonder subsidies.

-       - De actieradius van de auto moet naar de 3500 kilometer worden gebracht,
-       - De kosten per kilometer moeten omlaag.

Dit zijn voorwaarden voor een geslaagde innovatie.

Gebrek aan lobby
Als kleine aanbieders hebben we daarom een lobby nodig richting de diverse politieke beleidsmakers. Laten we de krachten bundelen en hierover nadenken. Voordat het te laat is.

Paul Brussaard BBA

donderdag 22 december 2016

Chauffeur 3.0 vereist: nieuwe stichting gaat dit realiseren


Het is eind 2018. De discussie over de zelfrijdende auto klinkt steeds vaker in de chauffeurskamer. Ook bij Brussaard Chauffeursdiensten, BRUSECO en Chauffeur.nl worden de ontwikkelingen goed in de gaten gehouden. Wat gaat de zelfrijdende auto betekenen voor het vak van directie- of privéchauffeur?

Niemand weet direct het antwoord. Het vak van directiechauffeur of chauffeur gaat veranderen, dat is zeker. Inmiddels is helder dat het ritje van A naar B met een willekeurige taxichauffeur gaat vervallen. In files rijden gebeurt straks automatisch. 

De autonoom rijdende auto heeft positieve effecten: Het aantal ongelukken zal drastisch afnemen. En dat is een goede zaak. De 95% menselijke fouten worden over enige jaren uitgesloten. Volvo heeft de ambitie om in 2020 voertuigen te produceren waar geen dodelijke slachtoffers meer mee vallen. Dat voorbeeld spreekt mij aan. De veiligheid voor de VIP met zijn chauffeur neemt nog meer toe. 

Is er binnen deze ontwikkelingen nog ruimte voor de chauffeur? Voor de directiechauffeur, privé-chauffeur of vrachtwagenchauffeur? Het boeiende binnen mijn vakgebied is de cliënt op de achterbank die graag ontzorgd wenst te worden. Geen gedoe met zelf achter het stuur kruipen, de weg vinden en een parkeerplaats zoeken. Autorijden is daar een onderdeel van. Maar het vak van directiechauffeur zal zich in de komende jaren verder ontwikkelen: het ontzorgen zal blijven, maar de directiechauffeur of privé-chauffeur dient hiervoor wel specialisaties te volgen om zo van waarde te kunnen blijven. De handen blijven nog steeds aan het stuur, maar het werk wordt anders; de juiste beroepshouding en know how van de chauffeur worden de nieuwe factor.

Handen aan het stuur
De stellige verwachting is dat een volledig zelfrijdende auto nog zeker nog 25 jaar op zich laat wachten. Dit wordt niet ingegeven door de technische mogelijkheden, maar door de juridische kant van het verhaal: wie is aansprakelijk als het toch fout loopt? Daarom is een bestuurder met -handen aan het stuur- nog steeds verplicht en dat zal nog lange tijd zo blijven. 

Taxi's rijden binnen de grote stad als eerste autonoom, zo is de verwachting. Dat ritje rijden van A naar B in de taxi is binnen nu en vijf jaar wel voor voorbij. De infrastructuur kan hier gemakkelijk op worden aangepast. De helft van de 45.000-50.000 taxichauffeurs kan over enkele jaren op zoek gaan naar een nieuwe baan. 

Service, Veiligheid en Ontzorgen
Wat overblijft is de chauffeur met toegevoegde waarde: met een uitstekende beroepshouding, waarbij service, veiligheid en ontzorgen centraal staan. Autorijden wordt gemakkelijker, wel technischer en de voertuigen veranderen steeds meer in rijdende kantoorplekken. Hierdoor neemt de werkcirkel rondom Nederland toe. We zien nu al vaker dat de VIP met zijn chauffeur op pad gaat naar Parijs, Frankfurt, Hamburg of Luxemburg. De voertuigen zijn prima hierop uitgerust en er is WIFI aan boord.

De relatie directiechauffeur - opdrachtgever verandert. Het is dan geen relatie meer van ´verlengstuk van de auto´,  maar binnen de ´private athmosphere´ uitstekend kunnen bewegen ter bescherming en ontzorging van de VIP. Het vak krijgt een upgrading, waardoor veel chauffeurs extra getraind moeten worden op sociale vaardigheden, gesprekstechnieken en skills op het gebied van veiligheid of als Personal Assistant. 

Tegelijkertijd zien we een flexibilisering die tijdelijk van aard zal zijn. Het vak directiechauffeur zal door ZZP-ers worden uitgeoefend die samenwerken binnen eigen platforms. Een ZZP-directiechauffeur wordt zeer op prijs gesteld door executives. Bestuurders van grote bedrijven krijgen het steeds drukker, werken internationaler en staan onder grote druk. Ze willen graag hetzelfde gezicht binnen de private athmosphere; een man of vrouw waar ze op kunnen vertrouwen. Toch blijft flexibiliteit een belangrijk gegeven. Dat betekent meer groei van het aantal ZZP-chauffeurs.

Zodra de economische groei zich in 2017 voortzet zal er een tekort aan gekwalificeerde chauffeurs ontstaan. Daarnaast raken de wegen sneller verstopt, neemt de fileproblematiek enorm toe en wordt bellen achter het stuur (of WA) een zware overtreding. Het is dus tijd voor de Chauffeur2.0!

De markt vraagt om een geheel nieuwe vorm van directie- of privéchauffeur. Met specialisaties en met nieuwe skills. 


STIVAC
Daarom nemen wij nu het initiatief om in 2018 de Stichting Vakbekwaamheid Chauffeur (STIVAC) op te richten. Daarin worden de nieuwe vakgebieden van de professionele chauffeur vastgelegd en omschreven in certificatieschema's. We starten met het DEKRA certificaat, TaxiPlus en Chauffeur Uitvaartvervoer. Opleiders en chauffeurs kunnen zich bij deze Stichting aanmelden om mee te bouwen aan de chauffeur 3.0.  Het wordt tijd voor een nieuwe beweging, waarbij we ons allemaal in dienst stellen van het mooiste vak van de wereld: de professionele chauffeur die het ontzorgen van zijn of haar opdrachtgevers hoog in het vaandel heeft staan.. 


Paul Brussaard BBA zaterdag 20 augustus 2016

350 ZZP-directiechauffeurs gezocht

"Wat heb je nou geleerd de afgelopen 26 jaar Paul, als ondernemer?". Die vraag werd afgelopen week aan mij gesteld. En ik vond het lastig om te kiezen wat ik hierop wilde zeggen. Dat zouden diverse leerpunten kunnen zijn. Dat ik soms te snel ga, teveel ideeën heb en dat ik zonder een team niet kan excelleren. Of dat ik teveel van mijn team verwachtte. Terwijl ze druk waren met de operatie kwam ik alweer met nieuwe ideeën...tja... En zo kan ik wel doorgaan. Want de weg van ondernemerschap is hobbelig en gaat door hoge bergen en diepe dalen. Daar moet je dan wel tegen kunnen.

Misschien is er maar 1 antwoord mogelijk: "Ik heb leren omgaan met tegenslagen". Mijn missie is altijd gericht op het ontzorgen van mensen, mensen helpen. In mijn geval heeft deze passie zich geuit in het opleiden en beschikbaar stellen van directiechauffeurs waar ik als student ooit in 1990 mee ben begonnen. Vroeger waren dit mijn studiegenoten, die ik aan een inkomen hielp. Nu zijn het mensen die graag hun passie willen volgen en een nieuwe werkomgeving zoeken. Steeds vaker zijn dit gepassioneerde 30-50 plussers die niet meer in hun oude functie willen of kunnen terugkeren. Of ze hebben bij bedrijven gewerkt die geen bestaansrecht meer hebben. Over tegenslagen gesproken!  Ze willen dan een vak leren waarin ze weer opnieuw hun passie kwijt kunnen. We hebben al veel mensen gelukkig mogen maken met een hele nieuwe toekomst.

Tegelijkertijd ontzorgen wij onze opdrachtgevers. Dit zijn druk bezette mensen die op allerlei niveaus werkzaam kunnen zijn. Bestuurders van grote of middelgrote organisaties, directeuren, eigenaren van bedrijven (ondernemers) of politici. Zij waarderen die chauffeur enorm. Het ontzorgt en schept werktijd. Ze hebben hun intellectuele capaciteiten nodig voor andere zaken. En daarvoor is de achterbank meer geschikt. We ontzorgen dus twee partijen: de chauffeur die een mooi vak uitoefent en de VIP die andere zaken aan zijn hoofd heeft.


Van de andere kant: door tegenslagen ga ik altijd weer op zoek naar verbetering en oplossingen. Dat biedt altijd weer nieuwe concepten, zoals BRUSECO. Samen met mijn team pakken we dit op. Zo creëren we dan nieuwe methoden om opnieuw succes te boeken. We ontwikkelen nieuwe markten, of we schrijven nieuwe opleidingen waardoor onze chauffeurs zich goed kunnen onderscheiden in de arbeidsmarkt. We ontzorgen druk bezette directeuren, ondernemers en board members door gemotiveerde en gepassioneerde directiechauffeurs te leveren. Fulltime of parttime.

Tegelijkertijd wordt het ons eigenlijk onmogelijk gemaakt deze matches te maken. Door de nieuwe wetgeving op het terrein van het arbeidrecht kan een bedrijf als Brussaard eigenlijk niet meer bestaan. De verplichtingen van de werkgever gaan zo ver dat het onverantwoord is om teveel mensen aan het werk te hebben. Contracten worden daarom niet meer verlengd (tegen de zin in van alle partijen). Chauffeurs worden hierdoor gedupeerd en de opdrachtgever ook. Omdat ik als ondernemer dit risico niet kan dragen en mij dit enorm demotiveert gaan we de onderneming anders inrichten. Gedwongen door de overheid.

Ik ben dus nu genoodzaakt om het businessmodel geheel om te gooien. We gaan online en met circa 350 ZZP-ers samenwerken, zodat we met dit sterke en krachtige platform vraag en aanbod prachtig kunnen matchen. Daarnaast blijft Brussaard natuurlijk actief als werving- en selectiespecialist voor fulltime vacatures voor directiechauffeurs. Dit nieuwe initiatief gaat Chauffeur.NL heten.

Chauffeur.NL geeft ZZP-chauffeurs hun eigen landelijke platform waarop ze zichzelf kunnen presenteren. Dit wordt uniek in Nederland. De opdrachtgever kan op deze wijze de eigen chauffeur uitzoeken op basis van de eigen criteria. Daardoor ziet de opdrachtgever ook in welke toegevoegde waarde de chauffeur heeft. Dat kan zij nu niet en straks wel.

We gaan starten met 350 ZZP-chauffeurs. Met of zonder auto... het mag beiden. En we zullen altijd op positie 1 staan van Google. Dat zijn we gewend. Zo geven we de tegenslagen weer een nieuw elan. En ja, ik hoor de kritiek al aanzwellen. En die chauffeurs die geen zzp-er zijn? Wat gebeurt daarmee? Daar gaan we mee door op kleine schaal. Als ondernemer wil ik ook graag mijn passie blijven volgen door chauffeurs aan werk te helpen en mijn opdrachtgevers te ontzorgen. Dat vraagt ook om risico's te beheersen. Nu krijgt de ZZP-er meer ruimte. Met dank aan dit kabinet.

www.Chauffeur.nl wordt de komende periode gelanceerd. We organiseren hiervoor persoonlijke bijeenkomsten. Bent u directiechauffeur en heeft u interesse in meer omzet? Wees dan hartelijk welkom op onze netwerkbijeenkomsten.

Indien u interesse heeft kunt u zich aanmelden bij zzp@chauffeur.nl

Veel succes met de start in het nieuwe seizoen.

Paul Brussaard
zondag 26 juni 2016

Bescherming als service...

"Paul, heb je de security-opleidingen al klaar voor onze chauffeurs?", klinkt het verontrust vanuit ons kantoor in Parijs. De schrik zit er goed in. De opdrachtgevers willen dat de chauffeurs en direct betrokkenen meer aandacht gaan schenken aan het voorkomen en verkleinen van risico's die leiden tot bedrijfs- of persoonlijke schade. In dit geval een aanslag. En dat de opdrachtgevers daar wel erg ver in gaan, is me wel duidelijk. Veel vervoer wordt nu met persoonsbeveiligers uitgevoerd. Niet dat dit de oplossing is, maar het geeft aan hoe het is gesteld met het sentiment: men is bang in Parijs. Even later krijgt ik eenzelfde verzoek vanuit Brussel.... tijd om door te pakken en af te hechten... bescherming wordt steeds belangrijker, realiseer ik mij.

BRUSECO staat nu voor een grote verandering. Doordat we op hoog niveau acteren binnen het management van grote (intern)nationale ondernemingen, gaan we ons meer richten op de bescherming van de VIPS en de direct betrokkenen. Al jarenlang probeer ik hierin partners te betrekken. Maar het valt me op dat de beveiligingsbranche hopeloos achterloopt. Geen enkele partij heeft voor mij het antwoord op mijn vraag: hoe zijn we voorbereid op de nieuwe werkelijkheid met nieuwe risico's?

Aanslagen in Parijs, Brussel en Engeland....en die gebeurtenissen zijn alleen nog vanaf de buitenkant te zien en te merken. Die lezen we in de krant of maken ze mee. Ondertussen worden ook mensen in kwetsbare situaties van binnen-uit aangevallen, via systemen, malware of hackers. En daar hebben maar weinig beveiligingsbedrijven kaas van gegeten. We praten hier over beveiligingssystemen die de eigendommen van de organisaties (data) moeten beschermen. We neigen nu meer naar de fysieke beveiliging die we wel goed organiseren, maar tegelijkertijd ligt de informatie over de VIP of zijn organisatie op straat.

Via de directiechauffeur kan ook veel informatie weglekken. Via een eenvoudig onderzoek, hebben wij al getest. De informatie over de VIP kan zo op straat liggen, met alle gevolgen van dien. En dit komt omdat er nog geen enkel beschermingsprogramma voor VIPS een totaal aanpak kent. Beveiligingsbedrijven werken niet samen en maar alleen op een eigen terrein. BRUSECO heeft daarom haar eigen Center for Personal Protection opgezet.

In overleg met enkele vooraanstaande kennispartners in de (internationale) markt hebben wij besloten om BRUSECO Protection op te zetten en in te richten. Via een uniek Center for Personal Protection, starten we in september met gerichte trainingen en specialistische opleidingen voor direct-betrokken functionarissen rondom de leiders van maatschappelijke organisaties, multinationals, midden- en grootbedrijf, politiek en overheid.

Vervolgens bieden we met BRUSECO oplossingen aan voor specifieke doelgroepen. Daar hoort ook de directiechauffeur bij, maar ook de Personal Assistant en de HRM-functionaris. En uiteraard het lid Raad van Bestuur, de CEO, CFO of COO zelf mag niet worden vergeten. En zijn of haar dierbaren. Die zijn vaak nog niet juist geïnformeerd over de op actuele dreigingen, die ervoor kunnen zorgen dat alle informatie van de organisatie, board of privé-leven weglekt en op de zwarte markt te koop wordt aangeboden. Zo ligt ook alle klantinformatie van een zorginstelling op straat, heeft het voortgezet onderwijs de schrik er goed in zitten nu blijkt dat leerlingen hun eigen rapportcijfers en aanwezigheid kunnen veranderen en liggen dossiers van advocatenkantoren op straat, doordat een directiechauffeur een laptop heeft achtergelaten in de auto....en die was niet beveiligd met een password....

Dat de consequenties buitengewoon groot zijn, laat zich raden.

BRUSECO Protection richt zich op het afschermen van de directe omgeving rondom het management van organisaties en ondernemingen. Zichtbaar en onzichtbaar.
Wij betrekken u daarbij. Want de sterkte van deze keten is net zo sterk als de zwakste schakel.

U hoort nog van ons.

BRUSECO
Protection as a Service.

Paul Brussaard BBA

woensdag 17 februari 2016

BRUSECO zet in Dubai hoogste standaard neer

De Royal Chauffeur Academy in Dubai heeft na een uitgebreid wereldwijd marktonderzoek gekozen voor BRUSECO als vakopleider voor de Verenigde Arabische Emiraten. BRUSECO wordt verantwoordelijk voor het realiseren van de hoogste mogelijke servicegraad voor de meer dan 7.000 directiechauffeurs in de Verenigde Arabische Emiraten. 

Dubai heeft zichzelf als doel gesteld het meest gastvrije land ter wereld te worden. Omdat hierbij veel buitenlandse gasten verwelkomt worden door de allerbeste hotels ter wereld, moet ook het personenvervoer van de gasten van de hoogste kwaliteit zijn. Op dit specifieke terrein van hoogwaardig personenvervoer dient nog veel te worden ontwikkeld. BRUSECO is nu als strategische partner van de Royal Chauffeur Academy uit Dubai verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van de IEC (International Executive Chauffeur) opleidingen voor directiechauffeurs in de Verenigde Arabische Emiraten. Hierbij worden de examens afgenomen door het onafhankelijke certificeringsinstituut DEKRA. Dit is vergelijkbaar met de hoogste standaard in Duitsland, Luxemburg, België, Frankrijk en Nederland op het terrein van de opleidingen van directiechauffeurs.

“De basis van de Internationale Executive Chauffeur vakopleiding is in alle landen hetzelfde. Voor ieder land heeft BRUSECO specifieke eigen landenspecifieke modules ontwikkeld, zodat de chauffeur de lokale gebruiken en wetgeving kent. Hij of zij is overal op voorbereid" aldus Paul Brussaard directeur van BRUSECO. "Wij vinden het een grote eer dat we hiervoor zijn geselecteerd als exclusieve en strategische opleidingspartner. We kunnen tegelijkertijd vaststellen dat de vliegende start aantoont dat dit een goede stap is geweest. Momenteel worden er honderden chauffeurs opgeleid voor dit exclusieve IEC programma met DEKRA certificaat. De vraag is er daadwerkelijk." vervolgt Paul Brussaard.

Dubai moeilijkste rij-land
Voor Dubai geldt dat het één van de moeilijkste landen ter wereld is om te chaufferen. Er rijden 160 nationaliteiten op de openbare rond en dat vraagt om bijzondere rijkwaliteiten van de chauffeur. Daarnaast moet ook nog eens het serviceniveau op het allerhoogste niveau worden uitgevoerd. En dat maakt dit tot een bijzonder vakgebied in een bijzonder land. De chauffeur wordt daarom lokaal extra getraind. 

100 vacatures
BRUSECO heeft op dit moment 100 vacatures openstaan voor directiechauffeurs uit Nederland die in Dubai aan de slag willen. Dit is een unieke export van competenties die specifiek past bij de Nederlandse avonturiersgeest. BRUSECO is in Nederland opgericht, maar via Duitsland en andere Europese landen een exportproduct geworden buiten Europa. De chauffeurs doen een bijzondere ervaring op en krijgen ook lokaal de opleiding IEC Dubai aangeboden. Na terugkomst hebben deze chauffeurs wel een hele bijzondere en waardevolle CV.

Meer informatie vindt u op www.bruseco.nl